Konsenzus manažmentu párov
s poruchami plodnosti
pre klinickú prax

Schválený Slovenskou gynekologicko – pôrodníckou spoločnosťou

SKEN

Informačný program pre lekárov

Obsah tejto stránky je garantovaný odbornými lekármi
a je prístupný všetkým lekárom bez registrácie.

Chcem bezplatne dostávať prostredníctvom svojho emailu ďalšie nové informácie v súvislosti s liečbou sterility.

Projekt podporený edukačným grantom spoločnosti FERRING Pharmaceuticals

Konsenzus

Celosvetové štúdie dokazujú, že 10-15% párov má problém dospieť ku koncepcii napriek pravidelnému nechránenému pohlavnému styku aj po jednom roku. V priemere iba 56% z týchto párov vyhľadá medicínsku pomoc. Najväčším problémom vo všetkých európskych krajinách je predčasné ukončenie liečby sterility („dropout") - Schéma - Efektivita cesty k otehotneniu. To znamená, že z 56 partnerských párov, ktoré vyhľadajú odbornú pomoc, iba 10 úspešne ukončí liečbu. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že situácia na Slovensku je odlišná.

Cieľom Konsenzu je sprístupniť párom s poruchami plodnosti adekvátnu a efektívnu liečbu štandardizáciou diagnosticko – liečebného postupu a zefektívniť spoluprácu medzi gynekológmi primárneho kontaktu, urológmi a centrami asistovanej reprodukcie. Zahŕňa skríning, resp. stanovenie ovariálnej rezervy u žien starších ako 30 rokov, ktoré plánujú v budúcnosti otehotnieť a algoritmus diagnostiky a liečby páru s poruchami plodnosti gynekológom primárneho kontaktu.

Konsenzus bol schválený Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou.

Schéma 1 - Efektivita cesty k otehotneniu

 Schéma 1 - Efektivita cesty k otehotneniu

Skríning

Gynekológ primárneho kontaktu všetkým ženám vo veku 30 rokov a viac, ktoré plánujú v budúcnosti otehotnieť, odporúča test na stanovenie ovariálnej rezervy - Anti Müllerov hormón (AMH).

Interpretácia výsledkov testu:

Ženy vo veku 30 rokov a viac

AMH < 1 ng/mlhranična hodnota nízkej ovariálnej rezervy

Ak je hodnota AMH menej ako 1 ng/ml (hraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy), gynekológ primárneho kontaktu odosiela pár do centra pre asistovanú reprodukciu.

Ženy vo veku 25-29 rokov

AMH < 1,5 ng/mlhranična hodnota nízkej ovariálnej rezervy

Ak je hodnota AMH menej ako 1,5 ng/ml (hraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy), gynekológ primárneho kontaktu odporúča vykonať sčítanie počtu antrálnych folikulov (AFC).

Diagnostika a liečba

Neplodnosť je diagnostikovaná a liečená na základe 4 krokov (schéma 2).

 • KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Test ovariálnej rezervy Spermiogram Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov Maximálne 3 cykly klomifén citrátom alebo spontánne Hraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy patologický nepriechodné neúspešné v norme v norme priechodné úspešné Centrum pre asistovanú reprodukciu
  Schéma 2 – Štyri kroky v diagnostike a liečbe párov s poruchami plodnosti gynekológom primárneho kontaktu
 • KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Test ovariálnej rezervy Spermiogram Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov Maximálne 3 cykly klomifén citrátom alebo spontánne v norme v norme priechodné úspešné

  Krok 1 – Testy ovariálnej rezervy

  Gynekológ primárneho kontaktu vykoná testy na zhodnotenie ovariálnej rezervy (AMH, AFC).

  Ďalej

  Ženy vo veku 30 rokov a viac

  AMH < 1 ng/mlhraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy

  Ak je hodnota AMH menej ako 1 ng/ml (hraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy), gynekológ primárneho kontaktu odosiela pár do centra pre asistovanú reprodukciu.

  Ak je hodnota AMH viac ako 1 ng/ml (normálna ovariálna rezerva) alebo AFC viac ako 8, odošle muža k urológovi (andrológovi) alebo do centra pre asistovanú reprodukciu na spermiogram.

  Ženy vo veku 25-29 rokov

  AMH < 1,5 ng/mlhraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy

  Ak je hodnota AMH menej ako 1,5 ng/ml (nízka ovariálna rezerva) alebo ak AFC je v rozmedzí 0 – 7, odosiela pár do centra pre asistovanú reprodukciu.

  Ak je hodnota AMH viac ako 1,5 ng/ml (normálna ovariálna rezerva) alebo AFC viac ako 8, odošle muža k urológovi (andrológovi) alebo do centra pre asistovanú reprodukciu na spermiogram.

 • KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Test ovariálnej rezervy Spermiogram Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov Maximálne 3 cykly klomifén citrátom alebo spontánne v norme v norme priechodné úspešné

  Krok 2 – Spermiogram

  Gynekológ primárneho kontaktu:

  Ak je spermiogram v norme, vykoná test priechodnosti vajíčkovodov.

  Ďalej

  Ak je spermiogram patologický, odošle pár do centra pre asistovanú reprodukciu.

  Schéma 3 – Referenčné hodnoty normálneho spermiogramu podľa WHO 2010:
 • KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Test ovariálnej rezervy Spermiogram Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov Maximálne 3 cykly klomifén citrátom alebo spontánne v norme v norme priechodné úspešné

  Krok 3 – Vyšetrenie priechodnosti uterinných túb

  Gynekológ primárneho kontaktu:

  Ak je priechodná aspoň jedna tuba, normálna ovariálna rezerva a u muža je normospermia, uskutoční u žien v snahe otehotnieť 1-3 cykly stimulácie klomifén citrátom (clostilbegyt).

  Ďalej

  Ak sú obe tuby nepriechodné, odošle pár do centra pre asistovanú reprodukciu.

 • KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 Test ovariálnej rezervy Spermiogram Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov Maximálne 3 cykly klomifén citrátom alebo spontánne v norme v norme priechodné úspešné

  Krok 4 – Stimulácia klomifén citrátom (clostilbegyt)

  Gynekológ primárneho kontaktu:

  Odošle pár do centra asistovanej reprodukcie po 3 neúspešných cykloch stimulácie klomifén citrátom (clostilbegyt).

  Záverečné odporúčania

  • Pri prvej stimulácii ovulácie sa odporúča dávka klomiféncitrátu 50 – 100 mg počas 5 dní. Pokiaľ nedôjde prvý mesiac k rastu dominantného folikulu, možno dávku klomiféncitrátu zvýšiť o 50 mg denne.
  • Maximálna odporúčaná dávka je 200 mg denne. Ďalšie zvyšovania dávky klomiféncitrátu nemá z hľadiska pravdepodobnosti otehotnenia žiadny význam. Pokračovanie stimulácie v ďalších cykloch neprináša žiadne zvýšenie šance otehotnieť.
  • Gynekológ primárneho kontaktu u žien starších ako 35 rokov najneskôr po 6 mesiacoch neúspešnej snahy otehotnieť odosiela pár do centra asistovanej reprodukcie.
  • Gynekológ primárneho kontaktu u žien starších ako 37 rokov bezodkladne odosiela pár do centra asistovanej reprodukcie.