Konsenzus manažmentu párov
s poruchami plodnosti
pre klinickú prax

Schválený Slovenskou gynekologicko – pôrodníckou spoločnosťou

SKEN

Autori

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

GYN-FIV, a.s., Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, Bratislava, Slovensko

MUDr. Silvester Galo, PhD.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

GYN-FIV, a.s., Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, Žilina, Slovensko

MUDr. Peter Krajkovič

MUDr. Peter Krajkovič

Centrum asistovanej reprodukcie Helios, Martin, Slovensko

MUDr. Martin Petrenko, CSc.

MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny UNB, Bratislava, Slovensko