Konsenzus manažmentu párov
s poruchami plodnosti
pre klinickú prax

Schválený Slovenskou gynekologicko – pôrodníckou spoločnosťou

SKEN

Kontakt

Táto stránka je podporená edukačným grantom spoločnosti FERRING Pharmaceuticals

FERRING Slovakia s.r.o.

BC Aruba
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

Tel. 02/5441 6010, 5441 1847
Fax 02/5441 1770
email: SK0-Recepcia@ferring.com